Om Aure kommun

Om Aure kommun

Aure er en kommune som ligger i Møre og Romsdal fylke i Norge. Hele Aure kommune har mer enn 3600 innbyggere og byområdet Aure har rundt 660 innbyggere. Det er en liten kommune på 641,32 kvadratmeter. I tillegg til innbyggerne, er det rundt 1400 fritidsboliger, så i ferietider øker befolkningen i kommunen. Aure har en lang strandlinje på 477 km.

I 2006 ble Aure kommune og Tustna kommune slått sammen.

Kommunen består av mange forskjellige øyer og fjell. Det høyeste fjellet er Innerbergsalen på Stabblandet, som er 908 moh.

De største øyene i kommunen er Tustna, Stabblandet og Ertvågsøya. Rundt disse store øyene ligger en skjærgård med mange små øyer.

En av øyene i Aure kommune, Solskjelsøya, er kjent for at Harald Hårfagre kjempet der i det store slaget.

Dyr å se i Aure

I tillegg til et fantastisk miljø og natur, kan du også være heldig nok til å se noe dyreliv når du besøker Aure kommune. I tillegg til et rikt fugleliv med både havørn og kongeørn, har kommunen også hjort og rovdyr. Du kan se hjort, hjort, rein og gaupe, møll, rådyr, grevling og mink. Det er også sett sporadiske bjørner, men de er ikke bosatt i kommunen.